Wat kun je doen om wanbetaling te voorkomen?

Niet elke klant is even betrouwbaar. Sommige mensen lijken er wel een sport van te maken om producten of diensten te
bestellen en niet af te rekenen.

Ook kun je te maken krijgen met een klant die failliet gaat. Hij moet dan zijn bedrijf beëindigen omdat hij niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Een curator zal proberen om zoveel mogelijk geld vrij te maken voor de crediteuren van je failliete klant, waaronder jij. Maar helaas is het zo dat jij als ondernemer achter in de rij staat: het geld gaat eerstnaar de preferente crediteuren, zoals de belastingdienst en het UWV. Het komt in de praktijk zelden voor dat jij als mkb/zzp-leverancier nog je geld krijgt uit de afhandeling van een faillissement.

Hoe voorkom je deze situatie? In de eerste plaats door informatie op te vragen over de rating van je belangrijkste klanten. Als je klant vaak zijn facturen niet of pas veel te laat voldoet, is dat bekend. Ook als hij op het randje van een faillissement staat, zal een kredietbeoordelaar dat weten. Je weet dan of je wel of niet in zee moet gaan met deze partij.

Als de rating van je klant niet fantastisch is, of je kent hem nog niet, kun je een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om eventuele latere problemen te voorkomen.
  • Laat de klant (een deel) vooraf betalen. Aan een particuliere klant mag je een aanbetaling vragen van maximaal 50 procent, of een groter bedrag als je hier expliciet afspraken over maakt. Bij zakelijke klanten is er geen grens, je kunt afspraken maken over een percentage of drempelbedrag. Met een aanbetaling heb je in ieder geval al een deel van je geld binnen. Vooral handig als je investeringen moet doen voor de bestelling van je klant. Je kunt ook een korting bieden wanneer de klant vooraf betaald of binnen een bepaalde periode.
  • Check of je factuur goed aankomt. Vraag, zodra je je factuur hebt verstuurd, om een ontvangstbevestiging per mail. Het scheelt een hoop gedoe achteraf als je meteen weet dat je factuur in goede orde is ontvangen. Je kunt na het versturen ook even bellen of de factuur goed is aangekomen. 
  • Maak deelfacturen. Doe je een groot project voor een klant, of lever je verschillende soorten goederen of diensten? Er is geen verplichting om pas een factuur te sturen als je aan alle verzoeken van je klant hebt voldaan. Je kunt een groot project in delen ‘opknippen’ en meerdere, kleinere facturen sturen. Betaalt je klant de eerste niet, dan kun je bijtijds stoppen met het investeren van je tijd en moeite of het leveren van de rest van de bestelling. Mocht de klant niet kunnen betalen, dan is je schade een stuk kleiner. 
  • Leg vast dat jij eigenaar blijft van je goederen. In je algemene voorwaarden of in het contract met de klant kun je vastleggen dat jij eigenaar blijft van geleverde goederen, tot de levering is betaald (recht op reclame). Als er niet wordt betaald, kun je altijd je goederen terugvorderen. Ook bij een faillissement valt jouw levering dan niet onder de boedel van je failliete klant, maar blijft het eigendom van jou.
  • Zit bovenop je administratie. Als je wilt voorkomen dat je niet wordt betaald, dan moet je wel wéten wanneer je hoeveel geld moet krijgen, en van wie. Houd dus je administratie goed bij en stuur op tijd correcte facturen. Zo kun je tijdig betalingsherinneringen sturen en contact opnemen met je klant als hij niet binnen de betalingstermijn heeft betaald. 
  • Stop op tijd met leveren. Accepteer geen nieuwe opdrachten van een klant als de factuur van de vorige opdracht nog niet is voldaan. Lever geen nieuwe producten als de vorige nog niet zijn betaald. Zo voorkom je dat je schade blijft oplopen.
  • Reken een handelsrente. Wettelijk gezien heb je het recht om rente in rekening te brengen als je klant niet binnen de gestelde termijn betaalt. Breng je klanten hier in je algemene voorwaarden en op de factuur van op de hoogte en herinner je klanten hieraan als je ze een betalingsherinnering stuurt.
  • Besteed je debiteurenbeheer uit. Je hoeft het risico op wanbetaling niet zelf te dragen. Je kunt kiezen voor factoring, een financieringsmethode waarbij een ander bedrijf tegen een percentage van jouw gefactureerde inkomsten je facturen voldoet, en deze vervolgens verhaalt op je klanten. Ook kun je een incassobureau of deurwaarder inschakelen. Zij gaan achter je onbetaalde facturen aan en kunnen daarbij je klant meer onder druk zetten dan jijzelf. Een deurwaarder mag de bankrekening of bezittingen van je niet- betalende klant in beslag nemen, maar als de klant een kale kip blijkt te zijn, moet jij de deurwaarder betalen. Een incassobureau heeft minder juridische mogelijkheden, maar werkt vaak op no cure no pay basis.
Geplaatst op: 21-08-2017

Deel dit bericht: